Hva Bestemødre for fred arbeider for:

Hva Bestemødre for fred arbeider for:
·Forbud mot atomvåpen.

· Vi stiller spørsmål om medlemskapet i NATO, og om NATOs deltagelse i internasjonale konflikter er positivt for en global fredsløsning?

· Stanse Norges delproduksjon og eksport av våpen.

· Bruk av FN-styrker i stedet for Natostyrker.

· Opprettelse av et fredskulturdepartement - fred bør være viktigere enn forsvar.

· Informere om fredskultur kontra forsvarskultur.

· At Norges deltagelse i internasjonale konflikter baseres på forhandlinger, ikke militær deltakelse.

· Nobels fredspris: nominasjoner skal rettes mot nedrusting og fredsarbeid jfr. Nobels testamente.

· Reduksjon av hemmeligholdelser (jfr. varslere).

· Forsvare menneskerettighetene og FNs barne- og kvinnekonvensjon.

· At konflikten mellom Israel og Palestina må løses i henhold til FNs vedtak av 1967.

· At FN får en kvinne som generalsekretær.

· Kvinner inn i politisk ledelse på alle nivåer inkl. i fredsforhandlinger. Jfr. FNs resolusjon § 1325.

· Styrke arbeidet med klima- og miljøspørsmål – til beste for våre etterkommere.