Lokale grupper av
Bestemødre for fred


Vi ønsker Bestemødre- grupper i de fleste byer og tettsteder. Ta kontakt med oss, så hjelper vi interesserte med å komme i gang med å lage egen, eller kopierte løpesedler fra Oslo-gruppen.
Fredrikstad
I Fredrikstad har vi en bestemor som deler ut løpesedler i gågaten i Fredrikstad på de fleste torsdager fra klokka 14.15. Hun får tilsendt løpesedler fra Oslo-gruppen som hun deler ut. Løpesedlene blir også delt ut til en litteraturgruppe, der innholdet noen ganger diskuteres. Noen ganger kommer bestemødre fra Oslo-gruppen for å inspirere oss og hjelpe til med utdelingen. Flere bestemødre er velkommen til å være med her i Fredrikstad.

Er du interessert?
Ta kontakt med Jorunn
tlf. 480 37 064
Sandefjord
Sandefjord lokallag startet 1.1.15. Vi er fem flotte bestemødre fra 66 til 85 år, som deler ut løpesedler hver fredag ved Hvaltorvet i Sandefjord. Etterpå går vi på en koselig kafe og snakker om internasjonal og lokal politikk, krig og fred, kultur og filosofi og livet i sin alminnelighet. Vi holder også kontakt med det nylig opprettede Fredslaget i Vestfold, som har møte en gang i måneden i Tønsberg. To ganger har vi hatt besøk fra Oslo (se bilde på facebook) som var inspirerende.

På bildet ses: Mette, Veronica, Frederikke og Dorothea. Ida og Mona var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kontakperson :
Dorothea de Jonge
Mobil: 473 53 120
Epost : magnar.eggen@hotmail,no

Arendal
Til våre politikere i Arendal!

Et lokallag av "Bestemødre for fred" er stiftet, oppmuntret av interessen vi har fått under Arendalsuka flere år på rad.

"Vi er en gruppe godt voksne kvinner som samles omkring en Felles visjon om en fredelig verden"

Gjennom informasjon om fredsarbeid som fremmer respekten for FN menneskerettigheter og øker vår kunnskap om ikkevoldelige løsninger på konflikter, vil vi aktivt arbeide for at alle skal få en trygg verden å leve i.

Vi vedlegger brosjyren der Bestemødre for Fred presenterer seg og vi følger samme praksis som Bestemødrene foran Stortinget: Deler ut løpesedler regelmessig der folk ferdes.

Korte tekster om "bærekraftig sikkerhet" forholdet mellom miljø og opprusting/militarisme og mulighetene som ligger i et fredsdepartement er også vedlagt dette brevet.

Det vi håper er at dere tar dere tid til å lese midt i den hektiske hverdagen vi vet dere har!!


Arendal 16. oktober 2018

Ta gjerne kontakt med oss !
På vegne av Bestemødre for fred
Helga (bildet) tlf. 992 76 282

Sandnes
Rapport fra Rogaland Sandnes, 5.nov 2016

Vi er en gruppe på 6-7 personer som siden april 2016 har delt ut løpesedler fra Bestemødre for Fred i Sandnes sentrum og Ålgård. Dette foregår siste lørdag i måneden mellom kl 12 -13.00. Vi er alle aktive medlemmer i IKFF avd Sandnes. Det oppleves inspirerende og meningsfullt å møte folk i gata med aktuelle spørsmål som opptar de fleste. Vi opplever god respons fra folk i alle aldre. Flere har det travelt, men bifaller arbeidet vårt i forbifarten og vil gjerne ha løpeseddel. Andre stanser opp og har mye på hjertet. Spesielt merker vi at yngre menn viser interesse. De er opptatt av verneplikt, våpenopplæring, offentlig pengebruk, forsvarsbudsjett, klimapolitikk og holdningsarbeid. Mange er opptatt av vanlige folks påvirkningsmulighet overfor myndighetene, og forteller om resignasjon og skuffelse over Norges dårlig skjulte rolle i USAs våpenkappløp. Det er motiverende å merke folks engasjement. Vi tror at vi gjør fredsarbeid mer synlig og øker folks bevissthet og stillingtagen i viktige spørsmål. Hittil har vi fått løpesedlene kopiert i farger på Sandnes kommunes servicekontor mot betaling. Prisene steg betraktelig i sept., og vi har derfor gjort en avtale med trykkeriet i Sandnes Rådhus. Løpesedlene trykkes nå i svart /hvitt.

På bilde: Fra venstre: Ellen Irene Sværi, Tone Langvassbråten Ravnaas og Tale Marie Simonsen
Tale Marie Simonsen, adr. Elgvn.10c, 4323 Sandnes. Mob. 90756800
Florø
I Florø er det en gruppe under oppstarting. Vil du være med, så ta kontakt med

Grete Belinda Solberg Barton Tlf tlf 915 45 495 gre-be@online.no
Mandal
Vi har holdt på siden november 2016. Vi hadde et informasjonsmøte i november 2016 der Penny fra Bff Oslo deltok. Også oppslag i lokalavisen.

Vi har flere sympatisører, men få vil være aktive. Det er en barriere for mange å «stå på gata». Vi er kun tre bestemødre som jevnlig deler ut løpesedler. Siden november 2016 har vi stått på torget en lørdag pr mnd. Erfaringene er positive, folk begynner å bli vant til å se oss og vi har mange hyggelige samtaler med forbipasserende. Noen negative, men de er få.

Vi har deltatt i noen få lokale aksjoner/arrangement: En lokal aksjon mot bombingen av Syria og 8. mars der vi delte ut 80 løpesedler i år!

Vi har på trappene å lage vår egen handlingsplan med utgangspunkt i den som ble vedtatt på Bffs årsmøte 2018. Foreløpig virker vi tre som et interim styre før vi holder et formelt årsmøte i løpet av 2018.

Vi er blitt tilbudt å registrere oss i kommunen som frivillig organisasjon. Mandal kommune har en frivillighetskoordinator som også vil hjelpe oss om vi ønsker å lage en egen nettside. Vi skal drøfte alternativer i løpet av 2018.

Vi setter stor pris på å få løpesedlene ferdige fra Oslo. Det gjøres en god jobb der. Foreløpig har vi ikke tatt initiativ til tema eller artikler, vi synes Oslogruppen har dekket aktuelle tema og hendelser.Det kan imidlertid bli aktuelt at vi tar initiativ på sikt.

Vi kunne ønsket oss en folder eller et A-4 ark med vedtektene + hvilke grupper som finnes i Norge og hvordan bli medlem/hva det koster. Denne hadde vært fin å dele ut til de som sympatiserer, men ønsker å være passive medlemmer.

Ellers er det fint å få følge med på e-post hva som rører seg av godt og vondt i Bff i Oslo og i fredsbevegelsen for øvrig.

Vil du være med, så kontakt :
Turi Therese Seljen Schoder [turthsch@online.no] Tlf. 389265527/48138971 eller Karen Storaker tlf. 96209328

Lillehammer
Vi er nå seksaktive bestemødre på Lillehammer. Vi får løpesedler tilsendt fra Oslo hver uke, og et par av oss deler ut i Storgaten, stort sett på fredager når elevene kommer i Storgata fra videregående skole.

Det er lett og hyggelig å bli kvitt 100 løpesedler, og mange som er interessert i å vite mer. Både GD og Byavisen har hatt reportasjer om oss. Vi har også deltatt i skriving og redigering av noen av årets løpesedler, som sendes til Oslo til trykking hos Webergs.

Og så møtes vi seks en gang i blant, og vi planlegger å invitere andre, lokale likesinnete organisasjoner til mulig samarbeid, kanskje aksjoner."

Vil du være med, så ta kontakt med
Sidsel Bjørneby Mobil 92 89 58 62 Epost : sidsel.bjorneby@gmail.com
Hamar
På Hamar er det en gruppe på ti interesserte bestemødre, som har planer om å gå på ut i byen første lørdag i måneden. Foreløpig er det ikke så mange som møter opp, men de håper på større oppmøte. De har fått laget grønne forkleder med BFF og Wilpf trykk på.

Interesserte bestemødre kan kontakte Bestemødre for freds representant på Hamar Eli-Anne Torp på telefon 928 98 452.
Mail. gunnar@skolegarden-fagerli.no