Fredslitteratur


Fredslitteratur kan forekomme i alle litterære sjangre; Bøker som bringer løsninger og håp. Krasse, kloke og kritiske dokumentarer. Personlige og fiktive fortellinger som berører og skaper forståelse. Samfunnsavslørende krim der verden er bakteppe. Science Fiction som speilermenneskehetens umuligheter og dilemma. Poesi, som kommenterer, reflekterer, berører det metafysiske og setter ting i perspektiv. Barnebøker med varme og visdom.
Norske, danske og oversatte dokumentarer
 • Noam Chomsky: «Hegemoni eller ødeleggelse» Forlaget Oktober 2004
 • Bård Wormdal: «Spion-den ukjente historien om CIA og NSA i Norge.
 • Martin Caparrós: «Sult» Cappelen Damm 2016
 • Kommentar: Ikke noe fenomen har påvirket menneskets historie på lik linje med sult, som fortsatt finnes. 1 milliard av oss vet ikke om de har mat i morgen.
 • Magnar Norderhaug: «Det er sent på jorden,. Menneskene og miljøet- vår tids store utfordring.» Grøndahl og Søn Forlag A/S 1989
 • Svein Skotheim og Bente Bakke: «Hva skjer?» To besteforeldre på klimareise i Norge. Punktum Forlag 2013Harry Månsus: «Et hjem i kosmos-om livsmot, humanisme og jordas framtid.» Nye Luther Forlag 1990
 • Ingunn Nordeval: «Nobelkomiteen og kvinnene, 1901-1960.» IKFF 2015
 • Majken Jul Sørensen: «På barrikadene for fred- inspirerendehistorier om ikkevold.» Forlag: Irene Publishing 2012 (dansk)
 • Gro Rørstdabotten og Anne Vedvik: «Fortiede alternativer: Kvinner som har tenkt.» Initiativ Forlag 2015
 • Fredrik S. Heffermehl: «Nobels vilje.» Forlag: Vidarforlaget 2008
 • Gunnar R. Tjomlid: «Håndbok i krisemaksimering. Forlag: Spatacus 2016
 • Dag Hoel: «Fred er ei det beste. Forlag: Spartacus 2017
 • Dag Hoel: Armageddon halleluja Forlag: Spartacus 2014
 • Bushra Ishaq. «Hvem snakker for oss. Forlag: Cappelen Damm 2017
Engelske dokumentarer og faglitteratur
 • Chaiwat Satha-Anand «Nonviolence and islamic Imperatives» www.lulu.com 2017 Kommentar: Ei tidsrelevant bok som gir oss et verdifullt perspektiv i den pågående debatten om Islam, fred og islamforbi. Forfatteren er ekspert på fredsforskning og opplyser leseren historisk om ikkevoldelige islamske bevegelser, både gjennom analyser av hellige tekster og reelle handlinger.
 • Ingeborg Breines m.fl.: «Towards a Women's Agenda for a Culture of Peace, Paris: UNESCO Publishing.
 • Ingeborg Breines m. fl. (2000): Male Roles, Masculinities and Violence: A Culture of Peace Perspective, Paris: UNESCO Publishing.
 • Ingeborg/ Breines m.fl. (2006): 60 women for the 60 years of UNESCO. Paris: UNESCO Publish
 • Anuradha M. Chenoy (2002): Militarism and Women in South Asia. New Delhi.
 • Robert Connell (2005): Change among the Gatekeepers: Men, Masculinities, and Gender Equality in the Global Arena, Chicago: The University of Chicago.
 • Federico Mayor (1994): The New Page, Paris: UNESCO Publishing.
 • Jonathan Power (2002): A Surplus of Men, A Deficit of Peace, Jonathan Power Columns, July 16, 2002.
 • UNESCO, Seville Statement on Violence, Spain, 1986. Subsequently adopted by UNESCO at the twenty-fifth session of the General Conference on November 16, 1989.
 • UNESCO, Constitution, preamble and article 1
 • SIPRI Yearbooks, Stockholm International Peace Research Institute
 • UN Development Agenda, Sustainable Development Goals, SDG 16
 • Warfare or Welfare, Disarmament for Development in the 21 Century, International Peace Bureau
 • Whose Priorities?, A guide for campaigners on military and social spending, , International Peace Bureau
 • What does Development Cost?, International Peace Bureau
 • Opportunity Costs, Military spending and the UN's Development Agenda, International Peace Bureau
 • Targeting Military Spending. Disarmament, Development and the Post 2015 Development Agenda
 • 2015 Yearbook on Peace Processes, the School for a Culture of Peace (UA Barcelona)
 • Beijing Platform for Action, UN 1995, Women, Peace and Development, Critical Area of Concern
 • Neil Faulkner: Stop the War Coalition, GDAMS, 2015, Global Day of Action on Military spending
 • You get what you pay for, Women's International League for Peace and Freedo
Personlige fortellinger/biografier
 • Odd Karsten Tveit: «De skyldige-Israel og Palestina» Kagge forlag 2015
 • Sissel Wold: «Landet som lovet alt» Spartacus Forlag 2016
 • Sven Holm-Nielsen: «Historien bag PALÆSTINAPROBLEMET.» Gyldendal- Den store danske 1975 (dansk)
 • Kommentar:Vanvittig læsevennlig i et flytende språk. Man kan ikke legge boken fra seg.
 • Maria Amelie: «Ulovlig norsk» Pax forlag 2001.
 • En pers.kommentar: Boka åpnet øynene mine. Etter å ha lest den forstår jeg bedre hva det betyr å ikke høre til noe sted, være papirløs, lovløs, rettsløs, redd.
 • Anne Ellingsen: «ODD NANSEN-arvtageren» Eget forlag;Historie og kultur 2015.
 • En pers.kommentar: Hennes første bok, meget godt skrevet. Hun presiserer Odd Nansen som den motstandsmannen han var og arvtager av far Fridtjof med Nansenhjelpen og siden FN og Flyktningrådet. Boken beskriver begges kamp for Menneskerettighetene og deres innsats for Europas flyktninger etter 1 og 2 verdenskrig. Meget interessant og lesverdig. Ole Moen skriver: Odd Nansens innsats for Europas flyktninger var unik. Fortellingen om hans liv er høyaktuell i en tid da rasisme, antisemitisme og totalitære ideologier er på fremmarsj og vi opplever de største flyktningestrømmer siden den annen verdenskrig.
 • Ole Bjerke: «KORFOR? Propaganda og løgn om krigene på Balkan Kolofon forlag 2010
 • Ole Bjerke: «Kva vil vi? Artiklar om lite fredelg utanrikspolitikk» Kolofon 2016
 • Timothy Snyder: «Om tyranni.» (biografi) Forlag: Gad 2017

Science-fiction
 • Ursula Le Guin: «Skog betyr samfunn» Gyldendal 1979
Reality-fiction
 • Kari Elisabet Svare «Stjernesendt og sammen» E-bok.no
 • Kommentar: En utsending fra det ytre rom, Sandare, lander på planeten Jord og tar det jordiske navnet Jonathan. Menneskene er i ferd med å ødelegge livsvilkåra for seg og alt levende. De mangler vi-følelse, og det er grunn til bekymring. Sendebudet møter ei jordisk kvinne, og de to reiser verden rundt for å bygge nettverket «Sammen».
Poesi
 • Inger Elisabeth Hansen «Å resirkulere lengselen, avrenning foregår» Aschehoug 2015
 • Mansur Rajih «Horoskop: fengsel? Horskop: kjærlighet» Cappelen 2000
 • Kari Elisabt Svare «Den ukjente gravør» Liv forlag 2014
 • Margaret Solberg: «Nedlukket engel» Liv Forlag 2016
Krim
 • Alexander N.Wilken: «Apokalypse alt nå»,om politikk og forbrytelse.Gyldendal 2016
 • Asbjørn Jaklin «Rød sone» Vigmostad og Bjørke 2014
 • Hogne Hognset: «Traktaten», en triologi (Varsleren, Skyggen Hevneren) om gass, politikk og grådige oljeselskap. Kagge forlag 2010, 2011, 2012
 • Hogne Hognset: «Mafiele» Om hvordan kraftbransjen kuppet nasjonens energi. Hobi forlag 2016
 • Gert Nygårdshaug: «Mengele zoo» Cappelen Damm 1989
 • Kommentar: Fremragende fortellerkunst om urbefolkning og natur som ofres av store selskaper. Regnskog og fattigfolk terroriseres. En liten indianergutt vokser opp og blir motstandsmann. For første gang har jeg tatt meg i å heie på en «terrorist».
Skjønnlitteratur
 • Margaret Atwood «Flommens år» Aschehoug 2011
 • Margaret Atwood «Oryx og Carke» Aschehoug 2013
 • Margaret Atwood «Under en kaldere himmel» Aschehoug 2015
 • Margaret Atwood «MaddAddam» Aschehoug 2015
 • Margaret Atwood «Hjertet gir seg ikke» Aschehoug 2016
 • Margaret Atwood «Susanne Moodies dagbøker» Aschehoug 2016
 • Mette Karlsvik «Den beste hausten er etter monsunen» Samlaget 2014
 • Kari Elisabet Svare «Drømt virkelighet-virkelig drøm» Lyst Forlag 2016
 • Gunnar Kopperud «Under en kaldere himmel» Gyldendal 2012
 • Nini Roll Anker. «Kvinnen og den svarte fuglen» Ascehoug 2001(opprinnelig 1945)
 • Camus: «Pesten», en allegori. Aschehoug 1947
 • Maja Lunde «Bienes historie» Aschehoug 2015
 • Maja Lunde: «Bnå.» Aschehoug 2017
 • Kamila Shamsie: «Brente skygger.» Gyldendal 2010
 • Doris Lessing: «Ekteskapene mellom sone tre, fire og fem.» Gyldendal 1980
 • S. Yizar: Khirbet Khizah Aschehoug 2017(utkom i Israel i 1949 Sjelden har israelernes fordrivning av Palestinerne i 1948 blitt skildret så kraftfullt og direkte og av en israeler).
 • David Grossmann: En kvinne flykter fra budskapet. Press. (En uisraelsk roman om å miste et barn i krigen)

Bøker for barn og ungdom
 • Hans Sande: «Pappa er ein sjørøvar» Cappelen Damm 2011
 • Tor Åge Bringsværd: «Det blå folket og karamellfabrikken» Gyldendal 1974
 • «Det blå folket og hurrikan» Gyldendal 1975
 • «Det blå folket og det ensomme dyret» Gyldendal 1976
 • Torill Brekke: «Den grå dvergens hemmelighet.» Forlag: Aschehoug 1992
 • Toralf Tveiten: «Fredsguide for ungdom, en verden av muligheter» iBok 2007
 • Forrest Carter: Lille tre Pax 1994 ( Et viktig bidrag til historien om urbefolkningen i USA og deres skjebne)
 • Astri Lindgren: Ronja Røverdatter, Mio min Mio, Brødrene Løvehjerte